Rodd

RODD


Vi har en färöisk roddbåt med plats för sex roddare och styrman. Den är betydligt mer lättrodd än de gamla 10-huggarna. Man kan gå ut och ro även med färre än sex roddare, men det är roligast när båten är fullsatt. Vi motionsror runt Donsö, vanligtvis på söndagkvällar.


 


Intresserad av att vara med ?  Välkommen !!!


Hör av dig till Åsa Kullin  0722-229797