Bilder från hallbygget

BILDER FRÅN BYGGET AV DONSÖHALLEN

November 2007 togs beslut om att starta bygget av en inomhushall denna stod klar sommaren 2008.