Kalendrar

Anläggningsschema (hall, fotbollsplaner, klubbhus)

Vill du se vilken kalender som är vilken eller bara titta på en specifik anläggning? Tryck på den lilla blåa pilen              längst ut till höger och bocka ur de kalendrar du inte vill se.

(OBS! De olika kalendrarna får olika färg i olika webbläsare)

Översikt lagscheman

Vill du se vilken kalender som är vilken eller bara titta på kalendern för ett specifikt lag? Tryck på den lilla blåa pilen              längst ut till höger och bocka ur de kalendrar du inte vill se.

(OBS! De olika kalendrarna får olika färg i olika webbläsare)